D'n Liempdsen Herd is op dinsdag, zaterdag en zondag geopend van 10.00-13.00 uur, op woensdag van 8.30-12.00 uur.

Over ons | SPPiLL

SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) is een semi-professionele vrijwilligersorganisatie in Liempde. Sinds de oprichting in 2011 is de stichting flink gegroeid en loopt er een groot aantal projecten. Hiermee wil SPPiLL de leefbaarheid  en de lokale economie in het dorp versterken. De samenwerking tussen ondernemers, inwoners en vereniging is hierbij het uitgangspunt. De projecten lopen uiteen van investeringen in natuur, cultuurhistorie, recreatie tot aan investeringen in de openbare ruimte.

Samenhang tussen projecten

De projecten verschillen enorm van elkaar. Toch zijn ze allemaal opgesteld vanuit één gedachte. De investeringen zorgen er voor dat Liempde aantrekkelijker wordt voor de huidige en toekomstige bewoners. Daarnaast heeft het dorp hierdoor ook steeds meer te bieden voor recreanten en toeristen. Al deze effecten zijn goed voor de lokale economie en hiermee ook voor de leefbaarheid in Liempde. Liempde wordt namelijk aantrekkelijker voor (nieuwe) bedrijven en detailhandel waardoor de voorzieningen in ons dorp op peil blijven. En dat zorgt ervoor dat de leefbaarheid van Liempde in stand blijft. Voor nu en in de toekomst!

Projectgroepen

SPPiLL bestaat uit een bestuur, een projectenbureau en een vijftal projectgroepen. Alle projecten en activiteiten zijn onderverdeeld in deze vijf projectgroepen:

  • Liemt in Uitvoering
  • Natuur- en Cultuurprojecten
  • Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd
  • Het Wij-gevoel
  • Promotie ‘Liempde, gastvrij hart in Het Groene Woud’

 Meer informatie? www.sppill.nl

 

d'n Liempdsen herd
logo d'n liempdsen herd