D'n Liempdsen Herd: Ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en Het Groene Woud
D'n Liempdsen Herd is op dinsdag, zaterdag en zondag geopend van 10.00-13.00 uur, op woensdag van 8.30-12.00 uur.

Nieuwe wandelroutes: Rouwbommel en 't Meulke

22 juli 2022

Meulke

Beide routes zijn ontstaan binnen het project De Groote Waterloop, met Mozaïek Dommelvallei als opdrachtgever. De werkgroep van SPPiLL die wandelroutes uitzet en onderhoudt heeft samen met Natuurwerkgroep Liempde de route uitgestippeld.

Beide routes zijn verkrijgbaar bij D'n Liempdsen Herd en hieronder ook te downloaden.

Route: Rouwbommel

Deze wandelroute ‘Rouwbommel’ loopt vanuit het centrum via natuurgebied De Scheeken naar de gerealiseerde hooilanden aan de Vleutstraat. Hier is een “terugverkaveling” uitgevoerd naar de landschappelijke situatie zoals deze rond 1900 was. Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van schouwpaden langs sloten, langs wegbermen en over percelen van particulieren. Verder is in nauw overleg met Staatsbosbeheer de wandelroute over hun terrein aangelegd, zodat er een veilige voetgangersoversteek ontstaat over de Barrierweg te Liempde. De route gaat vervolgens over het Vrilkhovense akkercomplex, waar tijdens de boomplantdag samen met leerlingen van een basisschool uit Liempde hagen en enkele bomen zijn geplant langs de wandelroute. Enkele banken maken deel uit van de wandelroute.

Route: 't Meulke

Deze wandelroute ‘’t Meulke’ loopt vanuit het centrum van Liempde over de Hezelaarse akkers naar het dal van de Groote Waterloop. Ook hier maken enkele banken deel uit van de wandelroute. Een gedeelte van de route loopt over het schouwpad direct langs de waterloop. Dit is een tijdelijke route totdat dat de ecologische verbindingszone langs de Groote Waterloop is aangelegd. Dan wordt de definitieve route langs deze loop aangegeven. Vervolgens loopt de route naar de uitkijktoren ’t Meulke.

 

 

Contact:

Projectenbureau SPPiLL

06-36374035

info@liempdsenherd.nl

 

Downloads:

Wandelroute: Rouwbommel

Wandelroute: t Meulke

 

logo d'n liempdsen herd