D'n Liempdsen Herd: Ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en Het Groene Woud
D'n Liempdsen Herd is iedere dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00-16.00 uur

Wandeling: De Scheeken en de Gerritshoeve

19 mei

10:00 tot 12:00

Barrierweg 4, Liempde

 

Contact:

Projectenbureau SPPiLL

06-83246226

info@sppill.nl

 

Scheeken

Op zondag 19 mei organiseert Erfgoedvereniging Kèk Liemt een publiekswandeling naar De Scheeken en het Hezelaarsbroek, waar van 1913 tot 1992 de Gerritshoeve stond. Deze wandeling wordt begeleid door Theo Bressers en Kees Quinten. Theo is geboren en getogen op de Gerritshoeve en heeft zich verdiept in de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Vertrek om 10.00 uur per fiets vanaf D’n Liempdsen Herd.

De Scheeken was eeuwenlang in gebruik als gemeijnt. Dit natte gebied werd door de boeren van het dorp en van Hezelaar gebruikt om hun vee te weiden en om hout te verzamelen voor de kachel en de bakoven. Vanaf de 19e eeuw zijn er op grote schaal populieren aangeplant voor de klompennijverheid. Na 1900 ontstonden er twee grootschalige ontginningen: De Gerritshoeve en de Annahoeve (Goossen Bunder). Halverwege de 20e eeuw vond er in De Scheeken een ruilverkaveling plaats. Landschapsarchitect Benthum zorgde voor een inrichting die nog steeds de basis vormt van het gevarieerde landschap. Momenteel is het gebied grotendeels in bezit van Stichting Brabants Landschap, die probeert de natuurwaarden te herstellen en uit te breiden. Een deel van De Scheeken is in 2016 ingericht als leefgebied voor edelherten.

Vertrek per fiets

Verzamelen om 10.00 uur bij D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, en vertrek per fiets naar de Vleutstraat. Na afloop van de wandeling, die tot ongeveer 12.00 uur duurt, staat er bij D’n Liempdsen Herd een kopje koffie of thee klaar. De kosten voor deelname bedragen vijf euro per persoon. Leden van Erfgoedvereniging Kèk Liemt krijgen drie euro korting. Op maandag 27 mei houdt Theo Bressers voor de Erfgoedvereniging een lezing over het Hezelaarsbroek en de Gerritshoeve en zijn bewoners: de families Geerritzen, Arts en Dierking en natuurlijk Kobus Lange. De lezing vindt plaats in D’n Liempsen Herd, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

logo d'n liempdsen herd