Barrierweg 4 Liempde, NetherlandsArray ( [0] => [1] => ) Agenda
D'n Liempdsen Herd: Ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en Het Groene Woud
D'n Liempdsen Herd is iedere dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00-16.00 uur.

Tentoonstelling: Het boerenleven in Liempde in de twintigste eeuw

17 november t/m 18 november

11:00 tot 16:00

Barrierweg 4 Liempde

Kèk Liemt

 

Contact:

Projectbureau SPPiLL

06 832 46 226

info@liempdsenherd.nl

 

Mestkar

Op 17 en 18 november is er in D’n Liempdsen Herd een tentoonstelling van Kèk Liemt over Het Boerenleven in Liempde in de twintigste eeuw. Dit als vervolg op de lezing die Kees Quinten (lid Kèk Liemt) onlangs gaf in D’n Liempdsen Herd. De tentoonstelling bestaat voor een groot deel uit prachtige foto’s. Daarnaast zijn er vitrines met materialen te zien die een goed beeld geven van die tijd. De tentoonstelling is op zaterdag 17 en zondag 18 november van 11.00 uur tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

De lezing van Kees Quinten op 29 oktober jl. was zeer druk bezocht. Hij vertelde over de ontwikkelingen in en om de boerderij in de afgelopen honderd jaar. Hij deed dit aan de hand van het boek van Peter van de Wiel, ‘Het Boerenleven in Liempde in de twintigste eeuw’. Zo besprak Quinten bijvoorbeeld uitgebreid de oprichting van de Boerenbond en zijn onderafdelingen, de Boerinnenbond en de Liempdse KPJ. De lezing vormde de opmaat naar de tentoonstelling van Kèk Liemt op 17 en 18 november.

Organisaties met sterke invloed

Rond 1900 waren er ruim 200 kleine, grotendeels zelfvoorzienende, gemengde bedrijven in Liempde. Doordat de boeren zich gingen organiseren in de Boerenbond konden deze bedrijfjes zich verder ontwikkelen. Later ontstonden ook de Boerinnenbond en de Jonge Boerenstand, waaruit zich de KPJ ontwikkelde. Organisaties die niet alleen de economische, maar ook de sociale ontwikkeling in Liempde sterk beïnvloed hebben.Vanaf de jaren '60 trad er een enorme schaalvergroting op waardoor kleine boeren hun bedrijf beëindigden en boerenzoons en -dochters buiten de landbouw een bestaan op moesten bouwen.

Tentoonstelling 17 en 18 november D’n Liempdsen Herd

De komende tentoonstelling bestaat voor een groot deel uit prachtige foto’s. Over het boerenleven in het algemeen, maar ook van officiële gebeurtenissen en van bijeenkomsten van de verenigde boeren en boerinnen. Daarnaast zijn er vitrines met materialen te zien die een goed beeld geven van die tijd. Denk daarbij aan aankondigingen van toneeluitvoeringen en bijvoorbeeld notulen van vergaderingen van de Boerenbond in de tweede wereldoorlog. Hoewel de NCB in de oorlog officieel was opgehouden te bestaan om niet naar de pijpen van de bezetter te hoeven dansen, ging men in de praktijk gewoon door met activiteiten. Daarnaast zijn er ledenlijsten van bijvoorbeeld de KPJ, kasboeken en behaalde prijzen bij sportevenementen te aanschouwen.

 Plaats en tijd

De tentoonstelling is te bezichtigen in D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4 in Liempde) op zaterdag 17 en zondag 18 november van 11.00 uur tot 16.00 uur. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Kèk Liemt en is gratis toegankelijk.

Fotobijschriften:

  • Foto 1 (groot): Driek van Lieshout lost de mestkar.
  • Foto 2: De Boerinnenbond bestaat 25 jaar.
  • Foto 3: Elke woensdag brachten de boeren hun eieren naar de Eierbond.
logo d'n liempdsen herd