barrierweg 4, liempde, NetherlandsArray ( [0] => [1] => ) Agenda
D'n Liempdsen Herd: Ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en Het Groene Woud
D'n Liempdsen Herd is iedere dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00-16.00 uur.

Lezing over voorpootrecht door Rien van de Laar

15 april

19:30 tot 21:00

Barrierweg 4, Liempde

 

Contact:

Projectenbureau SPPiLL

06-83246226

info@sppill.nl

 

Voorpootrehct

Maandag 15 april houdt Rien van de Laar – deskundige op gebied van voorpootrecht, populieren en ruilverkaveling - een lezing over voorpootrecht. Een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen dat nog springlevend is in deze regio, omdat het recht op heel veel percelen nog van toepassing is. Mede dankzij het voorpootrecht is in Liempde en omgeving het prachtige coulissenlandschap met populieren nog volop aanwezig. In de lezing gaat Rien in op onder meer het ontstaan van het voorpootrecht, de bijbehorende rechten en plichten en locaties van voorpootrecht. De lezing maakt deel uit van het programma 'April Klompenmaand in Het Groene Woud'. Aanvang om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4 in Liempde).

Door grootschalige ontbossingen vanaf de 12e eeuw ontstond in onze regio schaarste aan hout. De Hertogen van Brabant gaven vanaf 1396 ter compensatie pootrechten uit aan eigenaren van ontgonnen bos- en heidepercelen. Het pootrecht, ook wel voorpootrecht, recht van voorpoting en plantrecht genoemd, is een zakelijk recht en houdt in dat grondbezitters het recht hebben om in eigen bezit bomen te planten en te rooien op een stuk grond vóór het eigen perceel. Doorgaans betreft dit de berm van een weg die langs het perceel loopt.

Cultuurhistorisch fenomeen

In de 18e eeuw werd de populier (kwalitatief goed hout en snelgroeiend) geïntroduceerd en daarmee ontstond een landschap met een ongekende dynamiek van leeftijden en verschillende soorten populieren. In ruilverkavelingen werden door de Landinrichtingsdienst massaal de voorpootrechten opgekocht en veelal ingeplant met streekeigen soorten als eik, berk en es. In de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode (1987-2005) werden deze pootrechten gelukkig erkend als cultuurhistorisch fenomeen en kadastraal vastgelegd. Particulieren behouden daarmee het recht om naar eigen keuze bermen van openbare wegen te beplanten vóór het eigen perceel.

Lezing

De lezing start maandag 15 april om 19.30 uur in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

logo d'n liempdsen herd