D'n Liempdsen Herd: Ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en Het Groene Woud
D'n Liempdsen Herd is op dinsdag, zaterdag en zondag geopend van 10.00-13.00 uur, op woensdag van 8.30-12.00 uur.

Lezing Kèk Liemt: Brabant in de Franse Tijd

27 februari

19:30 tot 22:00

D'n Liempdsen Herd

Erfgoedvereniging Kèk Liemt

 

Contact:

Erfgoedvereniging Kèk Liemt, Kees Quinten

kquinten@live.nl

 

Lezing2

Op maandag 27 februari a.s. verzorgt Erfgoedvereniging Kèk Liemt een lezing over Brabant in de Franse tijd. In 1792 wordt koning Lodewijk XVI afgezet tijdens de Franse Revolutie en belandt onder de guillotine. De Republiek Frankrijk verklaart de oorlog aan Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden. Welke gevolgen had dit voor Brabant en met name voor de inwoners van Liempde en Boxtel?

Deze lezing wordt verzorgd door Simon van Wetten (historicus, geschiedenisleraar en gids) in D’n Liempdsen Herd. De toegang is gratis.

Het Franse leger

In 1794 wint het Franse leger onder leiding van generaal Pichegru de slag om Boxtel. Troepen worden in en om Boxtel gestationeerd. Deze moeten eten en – veel – drinken. Het Franse leger vordert hooi, stro en haver. Boxtel en Liempde hebben niet genoeg voorraden en moeten geld lenen om deze aan te kopen. Daarnaast worden er werklieden gevorderd.

Lodewijk Napoleon

Na het Capitulatieverdrag van 1795 ontstaat de Bataafse Republiek; in 1806 wordt Lodewijk Napoleon koning van Holland; in 1810 wordt het koninkrijk Holland ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk. Er volgt een periode van ingrijpende politieke veranderingen.

Tot 1795 worden de schepenen in Boxtel en Liempde benoemd door de Heer van Boxtel, daarna wordt het gemeentebestuur gekozen door de inwoners (door mannen, die een bepaald bedrag aan belastingen betalen). De kerken, die na de Tachtigjarige Oorlog in handen van de protestanten kwamen, worden – zwaar verwaarloosd – teruggegeven aan de katholieken. Vanaf 1810 geldt hier de Franse wetgeving. De persoonsregistratie wordt uitgebreid. De dienstplicht wordt ingevoerd. Wie wordt ingeloot, en geen vervanger kan betalen, wordt opgenomen in het Franse leger en loopt het risico om diep in Rusland om te komen. Wegen krijgen namen, huizen krijgen nummers: wel zo gemakkelijk voor het innen van belastingen. De gemeijnt (de gemeenschappelijke gronden) worden van de gemeenten. Landmetingen worden uitgevoerd en het kadaster wordt opgezet.

Breuk met verleden

De Franse tijd vormt in heel veel opzichten een breuk met het verleden. De Brabantse mensen zullen destijds met verbazing alle veranderingen hebben aanschouwd. Als u die verbazing ook wilt voelen, kom dan luisteren en kijken.

Aanvang lezing

De lezing wordt gehouden in D’n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

 

logo d'n liempdsen herd