D'n Liempdsen Herd: Ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en Het Groene Woud
D'n Liempdsen Herd is iedere dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00-16.00 uur

Informatieavond archeologisch puttenproject Liempde

24 juni

19:30 tot 21:30

Barrierweg 4, Liempde

Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud

 

Contact:

Arnold van den Broek

06 20139221

info@kekliemt.nl

 

Gemeenschapsarcheologie

Binnen Het Groene Woud is een aantal plaatsen uitgekozen om op archeologische ontdekkingsreis te gaan in je eigen dorp onder de naam ‘Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud’ oftewel ‘Archeologisch puttenproject’. Na Woensel (eind mei) is in het weekend van 6 en 7 juli Liempde aan de beurt. Op maandag 24 juni wordt in D'n Liempdsen Herd een informatieavond over het project verzorgd (aanvang 19.30 uur). Voor het project worden nog deelnemers gezocht. Deelname aan zowel de informatieavond als het project is gratis.

Het archeologieproject is opgezet om meer te weten te komen over de ontwikkelingen van dorpen door de eeuwen heen is. Het is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Lincoln en Exeter, de Universiteit van West Bohemen en de Adam Mickiewicz Universiteit. In dit samenwerkingsverband wordt niet alleen de dorpsgeschiedenis van Nederland in kaart gebracht, maar ook die van Engeland, Tsjechië en Polen. De Nederlandse website van het project is www.gemeenschapsarcheologie.nl

Putjes graven

In het archeologisch onderzoek worden door bewoners een reeks kleine proefputjes gegraven op verschillende locaties in en om het dorp. Aan de hand van het vondstmateriaal dat wordt verzameld, wordt een eerste beeld gevormd van de plaats en omvang van bewoning op verschillende momenten in de tijd. Het gevonden materiaal wordt hierna door de Universiteit Amsterdam verder onderzocht en gedateerd.

Woensel was het eerste dorp waar aan de slag is gegaan. Met circa dertig deelnemers zijn er hier zes proefputjes gegraven. Ondanks de grootschalige nieuwbouw in Woensel, bleek de bodem nog wonderwel intact. De top was flink geroerd en droeg de sporen van moderne bewoning, maar deze hebben de oudere niveaus niet uitgewist. Op verschillende plaatsen zijn aanwijzingen gevonden voor bewoning in de IJzertijd en Romeinse tijd (ca. 800 v. Chr – 270 na Chr.). Het materiaal wordt nu nog verder uitgezocht.

Doe ook mee!

Door mee te doen en zelf in je eigen (achter)tuin aan het werk te gaan help je mee om een stukje onontdekte geschiedenis van Liempde zichtbaar te maken. Hoe uniek is dat? In Nederland mag je volgens de wet niet zelf zomaar aan de slag gaan, bodemonderzoek is aan wet- en regelgeving gebonden. Daarom is ook toestemming van de overheid nodig (Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de gemeente) en wordt dit project ook begeleid door professionele archeologen. Het betreft een serieus wetenschappelijk onderzoek waarbij naast historie opdiepen, ook de sociale component - we doen het als dorp samen - een belangrijk item is. Er is al veel over Liempde gepubliceerd over de laatste ca. 150 jaar, maar over het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp in de vroege eeuwen is nog weinig bekend. Bij een grote deelname aan dit bijzondere archeologieproject kan hier verandering in komen.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 24 juni wordt meer uitleg gegeven over de opzet van het project en over de mogelijkheden om mee te doen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4, Liempde). Deelname aan zowel de informatieavond als het project is gratis. Nu alvast aanmelden voor het project? Dat kan via info@kekliemt.nl

 

logo d'n liempdsen herd